Προκηρύχθηκαν θέσεις ιατρών στο Κέντρο Υγείας Άστρους

Fri, 06/09/2019 - 10:17

Ο υφυπουργός Υγείας αποφάσισε την προκήρυξη των κενών και κενούμενων θέσων των Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από : α. ιατρούς με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, β. ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και γ. ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Για την Αρκαδία:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

Δ.Υ.Πε

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Υ.)

 

Κ.Υ.- Π.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

158

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

22/11/19

 

 

 

 

 

 

 

159

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

25/07/19

 

 

 

 

 

 

 

161

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΟ ΑΓ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

 

 

 

 

 

 

 

07/02/20

 

 

 

 

 

 

 

162

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΟ ΑΓ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ )

 

 

 

 

 

 

 

03/09/19

 

 

 

 

 

 

 

167

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

07/06/19

 

 

 

 

 

 

 

169

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

03/02/20

 

 

 

 

 

 

 

171

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

04/02/20

 

 

 

 

 

 

 

173

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

10/06/19

 

 

 

 

176

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ,

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

ΠΙ ΠΙΑΝΑΣ

 

 

 

 

13/12/19

 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΔΑΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

21/11/19

 

 

 

 

 

 

 

178

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

10/12/19

 

 

 

 

 

 

 

180

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΒΥΤΙΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

04/09/19

 

 

 

 

 

 

 

181

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΡΑΦΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

19/11/19

 

 

 

 

 

 

 

183

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

05/09/19

 

 

 

 

 

 

 

184

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

11/02/20

 

 

 

 

 

 

 

186

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

11/02/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/02/20

 

 

 

 

 

 

 

192

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΠΕΛΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

15/11/19

 

 

 

 

 

 

 

198

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

19/11/19

 

 

 

 

 

 

 

199

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΑΣΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

19/11/19

 

 

 

 

 

 

 

201

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΚΟΛΛΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

03/12/19

 

 

 

 

 

 

 

203

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

19/11/19

 

 

 

 

 

 

 

204

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

13/02/20

 

 

 

 

 

 

 

206

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

29/10/19

 

 

 

 

 

 

 

208

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

02/12/19

 

 

 

 

209

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ,

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

ΠΙ ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥΣ

 

 

 

 

28/11/19

 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

11/07/19

 

 

 

 

 

 

 

213

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

20/11/19

 

 

 

 

 

 

 

214

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

14/11/19

 

 

 

 

 

 

 

216

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

19/02/20

 

 

 

 

 

 

 

217

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

10/12/19

 

 

 

 

 

 

 

218

6η Δ.Υ.Πε ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

14/11/19

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio