Υποβολή αιτήσεως σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης Παραλίου Αστρους

Thu, 25/04/2019 - 10:03

Στο πλαίσιο της σύνδεσης των υφιστάμενων ολοκληρωμένων παροχών αποχέτευσης της ΤΚ Παραλίου Άστρους,  η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους να προσέλθουν με τα ακόλουθα – κατά περίπτωση- δικαιολογητικά:

1. ΑΠΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (εφόσον υφίσταται).
 • ​Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται από έναν (1) εκ των συνιδιοκτητών, εφοδιασμένο με εξουσιοδότηση από τους λοιπούς, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής  του εξουσιοδοτούντος από δημόσια Αρχή. 
 • Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αντίγραφο του μισθωτηρίου.
 • Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του ακινήτου τυγχάνει εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου της και τα καταστατικά έγγραφα.
 • Συμπληρωμένο πίνακα (βλέπε υπόδειγμα - πίνακα) με τα στοιχεία των υδρομέτρων και των παροχών, καθώς  και με το ΑΦΜ των ιδιοκτητών, αλλά  και υπόχρεων προσώπων,  σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμπίπτει με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη.
 • Έντυπη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.).

Αμέσως μετά τον έλεγχο και την επικύρωση των ως άνω στοιχείων και προ της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, θα πρέπει να καταβληθούν:

 1. Το τέλος διακλάδωσης (ένα ανά οικοδομή)
 2. Το τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (ένα ανά παροχή ύδρευσης)

Σημείωση: Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζοντας πέραν των άνω απαιτούμενων εγγράφων και εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής  αυτού.

Πριν την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αδειούχου εγκαταστάτη-υδραυλικού ότι δεν παροχετεύονται τα όμβρια στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

2. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
 • Σε περίπτωση ακινήτου (πολυκατοικίας), όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες: α) Αντίγραφο του πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ανά οριζόντια ιδιοκτησία, που έχει προσαρτηθεί στην σχετική Πράξη Σύστασης Οροφοκτησίας ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποιητική πράξη αυτής, συνοδευόμενου από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου διαχειριστή, με την οποία αυτός θα δηλώνει ότι ο προσκομιζόμενος πίνακας καταγράφει τα ισχύοντα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά οριζόντια ιδιοκτησία. β) Αντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών έχει οριστεί ως διαχειριστής.
 • Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αντίγραφο του μισθωτηρίου.
 • Συμπληρωμένο πίνακα με τα στοιχεία των υδρομέτρων και των παροχών (βλέπε υπόδειγμα - πίνακα), καθώς  και με το ΑΦΜ των ιδιοκτητών, αλλά  και υπόχρεων προσώπων,  σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμπίπτει με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη.
 • Έντυπη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.).

Αμέσως μετά τον έλεγχο και την επικύρωση των ως άνω στοιχείων και προ της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, θα πρέπει να καταβληθούν:

 1. Το τέλος διακλάδωσης (ένα ανά οικοδομή)
 2. Το τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (ένα ανά παροχή ύδρευσης)

Σημείωση: Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζοντας πέραν των άνω απαιτούμενων εγγράφων και εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής  αυτού.

Πριν την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αδειούχου εγκαταστάτη-υδραυλικού ότι δεν παροχετεύονται τα όμβρια στο δίκτυο αποχέτευσης.

Εκ της Διευθύνσεως της ΔΕΥΑΒΚ

 

Συνημμένα το υπόδειγμα πίνακα

Συνημμένα αρχεία: 

Comments

Submitted by Anonymous on Thu, 25/04/2019 - 16:53 Permalink

Πάει το δούλεμα σύννεφο. Σας έκανε ο Μαντας όλους ίδιους .
Πείτε την αλήθεια στον κόσμο ότι το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού δεν είναι σε θέση να μπει σε λειτουργία και να γίνουν συνδέσεις.
Ένα γιατί μπάζει νερά όπως οι ίδιοι έχετε παραδεχθεί σε ερώτηση που σας έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο .
Δύο εσείς μπορείτε να λέτε ότι θέλετε προεκλογικά αλλά οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίες δεν πρόκειται να κάνουν την προσωρινή παραλαβή περνωντας την ευθύνη ώστε να γίνουν οι συνδέσεις γιατί γνωρίζουν.... δεν θα βάλουν αυτοί το κεφάλι τους στο τρουβα για να πουλήσετε εσείς φλούδες ελπίδες προεκλογικά.
Τρία γιατί το κεντρικό δίκτυο που έχει κατασκευαστή εδώ και τριάντα χρόνια δεν αντέχει τις πιέσεις και κατά τις δοκιμές σπάει.
Τέσσερα το πιθανότερο είναι να χρειαστεί να κατασκευαστή καινούργιο με σωλήνες νέας τεχνολογίας που αντέχουν στις πιέσεις και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο αλλά θα ήταν το σωστό.
Πέντε έστω και την τελευταία στιγμή μην χάσετε και το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας εάν σας έχει απομείνει κάτι από αυτό γιατί θα έρθει η στιγμή που θα βγάζετε ανακοινώσεις ο κόσμος να μην χρησιμοποιεί τις τουαλέτες λόγο βλάβης του δικτύου και τότε θα είναι πολύ χειρότερα.

Submitted by Ντόπιος on Thu, 25/04/2019 - 17:22 Permalink

Όταν λέμε υφιστάμενες ολοκληρωμένες παροχές αποχέτευσης, εννοούμε ότι υπάρχουν κομμάτια της αποχέτευσης που θα λειτουργούν το καλοκαίρι? Και ποια ακριβώς είναι αυτά?

Submitted by Anonymous on Thu, 25/04/2019 - 19:58 Permalink

Η βεβαίωση από υδραυλικό ότι δεν παροχευονται τα ομβρια υδατα στο δίκτυο αποχέτευσης μου αρέσει που ζητάτε.
Για το ότι μπάζει ομβρια υδατα από μόνο του το δίκτυο γιαυτό ποιος θα μας δώσει βεβαίωση.

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio