Συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Πελοποννήσου

Sat, 24/08/2019 - 10:00

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 /8/2019, ημέραΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπωςτροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, τηναυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με τοοποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio