ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για κάλυψη μόνιμων θέσεων και στην Βόρεια Κυνουρία

Tue, 08/01/2019 - 18:44

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Πρόσκληση – Ανακοίνωση 1ΠΔ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-12-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017, από προσληφθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), από 1-1-2008 μέχρι 31-10-2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση – Ανακοίνωση (Παράρτημα Β΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως) στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400241 & 213-1319660).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Οι θέσεις για την Αρκαδία:

ΚΩΔ.

ΚΛΑΔΟΣ -

 

ΕΔΡΑ -

ΚΩΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

 

 

ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

601

1

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

601

1

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

601

1

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

601

1

 

 

ΑΓΩΓΗΣ

 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio