Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Mon, 09/12/2019 - 12:09

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν - 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

1) Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο «Σύνταξη/επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

2) Εξέταση αίτησης του κ. Φάκλαρη Δημητρίου του Γεωργίου, για την παραχώρηση χώρου εντός της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματος ΑΡΩΜΑ, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

3) Εξέταση αίτησης της επιχείρησης «ΜΑΓΚΛΗ Μ. – ΜΑΓΚΛΗ Γ.Ε. Ο.Ε», για την παραχώρηση χώρου εντός της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματος ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

4) Εξέταση αίτησης του κ. Διαμαντόπουλου Νικολάου του Σταύρου, για την παραχώρηση χώρου εντός της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματος ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

5) Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εντός της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για το έτος 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

6) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio