Συνεδριάζει την Τρίτη το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου

Fri, 07/12/2018 - 20:01

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

  1.  

Εξέταση αίτησης ΜΑΓΚΛΗ Μ. – ΜΑΓΚΛΗ Γ.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., σχετικά με ανάκληση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματος ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

  1.  

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

  1.  

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio