Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Π. Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας

Tue, 26/02/2019 - 19:26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συνεπεία έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας αποφασίζει:

1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην (Παλαιά) Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας, από την 49,800 χ/θ έως
την 50,200 χ/θ (Τ.Κ. Δερβενίου) και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω καθίζησης σε τμήματα του οδοστρώματος της ανωτέρω Ε.Ο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής με κατεύθυνση από Τρίπολη Αρκαδίας για Καλαμάτα
Μεσσηνίας θα διεξάγεται από τον αυτοκινητόδρομο [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη] με
είσοδο σε αυτόν από τον κόμβο Μεγαλόπολης ή τον κόμβο Παραδεισίων και στη συνέχεια έξοδο στον κόμβο Τσακώνας και
αντίστροφα από Καλαμάτα Μεσσηνίας για Τρίπολη Αρκαδίας.

2. Η Π.Ε. Αρκαδίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να
τοποθετεί και να συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της, έως και την έκδοση σχετικής απόφασης διακοπής κυκλοφορίας κατόπιν
μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία.

4. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ - 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio