Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παραλίου Άστρους

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παρ. Άστρους» προϋπολογισμού μελέτης (63.450,00) € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα...

Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων

O Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) και Π ρ ο σ κ α λ ε ί Περιορισμένο αριθμό Οικονομικών Φορέων, όπως στον πίνακα διανομής, προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία...

Οδοστρωσία αγροτικών δρόμων, ανακατασκευές και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) και 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί
Περιορισμένο αριθμό Οικονομικών Φορέων, όπως στον πίνακα διανομής, προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία...

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Με την υπ' αριθμ. 12/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθορίστηκαν οι όροι του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες...

Διαγωνισμός συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων

Με την υπ' αριθμ. 334/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011), χρονικής...

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μελιγούς

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελιγούς» προϋπολογισμού μελέτης (49.000,00) € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα...

Αρκαδίκη βράβεύση: "Ουράνια και γήινα ανοιξιάτικα αρκαδικά χρώματα"

Με μία φωτογραφία με θέα το Μαίναλο θέλησε να πάρει μέρος στον φετινό διαγωνισμό φωτογραφίας του Citycampus.gr με θέμα "Τα χρώματα της Άνοιξης" ο Τριπολίτης Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος και έλαβε για τρίτη φορά το βραβείο.

Ο τίτλος της φωτογραφίας του Σταύρου Θεοδωρόπουλου ήταν "Ουράνια και...

Διαγωνισμός για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση της Γαλάζιας Σημαίας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 15-6262.016 του προϋπολογισμού δαπανών, προϋπολογισμού 15.000,00 €. 

2) Την ανάγκη για την παροχή της παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 

Προκηρύσσει 

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οκτώ φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τους μαθητές της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου  έχοντας υπόψη :

Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό...

Ψηφίστε το καλύτερο άρμα και την καλύτερη ομάδα του Καρναβαλιού

Η μεγάλη συμμετοχή των καρναβαλιστών, μεμονωμένα, σε ομάδες, σε άρματα, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, όλοι τους ανεξαιρέτως με αστείρευτο κέφι και περισσή ζωντάνια, δημιούργησαν το πιο πετυχημένο Καρναβάλι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Ως ελάχιστο δείγμα στήριξης, πλέον των άλλων, η Δημοτική Αρχή...