Διαγωνισμός συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων

Tue, 29/01/2019 - 09:40

Με την υπ' αριθμ. 334/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011), χρονικής διάρκειας δύο ετών, συνολικού προϋπολογισμού 802.437,98 €..

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio