Ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου για τους ελέγχους στις πισίνες των τουριστικών καταλυμάτων

Mon, 12/08/2019 - 09:35

Ανησυχητικές διαστάσεις έχουν λάβει πλέον οι πνιγμοί επισκεπτών σε πισίνες ξενοδοχείων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μετά τα περιστατικά σε Κρήτη και Ρόδο, ένα ακόμα περιστατικό εντοπίστηκε στην Σάμο φέρνοντας στο προσκήνιο το θέμα του κανονισμού για την ασφάλεια της κολύμβησης σε πισίνες.

Δείτε τι αναφέρει σε συνένετυξη του στο ArcadiaPortal.gr  ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου

Τι ισχύει για τις πισίνες στα ξενοδοχεία, με βάση τη κείμενη νομοθεσία;

Αρχικώς οφείλω να πω ότι οι πρόσφατοι  πνιγμοί σε πισίνες ξενοδοχείων σε Κρήτη, Ρόδο και Σάμο αποτέλεσαν τραγικά γεγονότα και θα ήθελα να μεταφέρω τη βαθιά θλίψη όλου του ξενοδοχειακού κόσμου στις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους.

Η νομοθεσία είναι σαφής ως προς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, τόσο από πλευράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όσο και από πλευράς των λουόμενων.

Από πλευράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές όπως συνηθίζουν να αποκαλούνται οι πισίνες, σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία, επισημαίνουμε προς υπενθύμιση τα ακόλουθα:

Για τις μικρές πισίνες ως  βοηθητικό προσωπικό, απαιτείται ένας τουλάχιστον υπεύθυνος λειτουργίας και ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας. Ο ενδιαφερόμενος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, μπορεί να είναι, εάν το επιθυμεί, υπεύθυνος λειτουργίας ή επόπτης ασφαλείας.

Για τις μεσαίες και μεγάλες πισίνες αντίστοιχα ως βοηθητικό προσωπικό απαιτείται ένας τουλάχιστον υπεύθυνος λειτουργίας και ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας ανά 300 λουόμενους. Επόπτες ασφαλείας μπορούν να εκπαιδευτούν οποιαδήποτε άτομα από μια επιχείρηση.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας–επόπτης ασφαλείας κολυμβητικών δεξαμενών, χρειάζεται να γνωρίζει καλή κολύμβηση, να είναι από 18  έως 65 ετών και να κατέχει πτυχίο επόπτη ασφαλείας κολυμβητικών δεξαμενών–ναυαγοσώστη πισίνας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3, της Υπουργικής Απόφασης 87/Γ1/443/24-01-1973.

Επιπλέον ως προς τις προδιαγραφές των κολυμβητικών δεξαμενών:

Το νερό τους πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ ́όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών.  Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του.

Για την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται κολυμβητικές δεξαμενές με σύστημα νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.

Το σύστημα ανακυκλοφορίας– καθαρισμού-απολύμανσης του νερού, πρέπει να λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη. Η απολύμανση είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε Δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν ειδική άδεια για την εκτέλεση των αναλύσεων.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνεται σε ενδεχόμενες περιπτώσεις εμφάνισης ατυχημάτων ή νοσήματος στους λουόμενους.

Με βάση τα πρόσφατα γεγονότα πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα με θέματα ασφαλείας στις πισίνες ξενοδοχείων; Στην Πελοπόννησο πόσο έντονο είναι το φαινόμενο αυτό;  

Πάνω και πέρα από όλα προέχουν οι ανθρώπινες ζωές. Δίχως να θέλουμε σε καμία περίπτωση να υποβιβάσουμε τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, οφείλουμε να πούμε ότι στο σύνολό τους, με ελάχιστες εξαιρέσεις,   οι μονάδες που διαθέτουν πισίνες τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στην Ελλάδα γενικότερα,  πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει της νομοθεσίας και τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται άλλωστε και στατιστικά, αν αναλογιστεί κανείς πόσες χιλιάδες λουόμενοι έχουν περάσει από πισίνες ξενοδοχείων τις τελευταίες δεκαετίες και δεν έχουν σημειωθεί παρά ελάχιστα ατυχήματα. Αναμφίβολα όμως όταν συμβαίνουν σε πολύ βραχύ χρονικό διάστημα επανειλημμένα περιστατικά όπως τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, είναι αναμενόμενο να δημιουργούν μια ένταση και μια ανησυχία.

Ας μην ξεχνάμε ότι, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις πισίνες ξενοδοχείων,  στη χώρα μας σε μη εποπτευόμενες παραλίες, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, σημειώνονται ετησίως περίπου 300 πνιγμοί, γεγονός που καθιστά σχεδόν επιβεβλημένες τις δράσεις για την πρόληψη των πνιγμών στη θάλασσα πολύ περισσότερο από ότι σε πισίνες ξενοδοχείων.

Ωστόσο το στατιστικά  μικρό νούμερο ατυχημάτων σε πισίνες ξενοδοχείων δεν θα πρέπει να εφησυχάζει κανέναν. Η πολιτεία  πρέπει να εντατικοποιήσει τους ελέγχους, οι επιχειρηματίες του τουρισμού να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας  και οι πελάτες-λουόμενοι να τηρούν πιστά τον εσωτερικό κανονισμό των ξενοδοχείων, κάτι που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αν είχε συμβεί σε κάποιες από τις πρόσφατες περιπτώσεις ίσως να είχαν σωθεί ζωές.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ξενοδοχείων που είναι αναρτημένος σε σημείο ορατό από όλους και κατά κανόνα είναι γραμμένος σε δύο τουλάχιστον γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά), ορίζει μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν το ωράριο λειτουργίας, τη μη χρήση πισίνας σε ανηλίκους δίχως τη συνοδεία κηδεμόνων και τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της λειτουργίας της πισίνας (που συνήθως διαρκεί όσο η βάρδια του εργαζόμενου) ο χώρος πρέπει να οριοθετείται.

Έχουν γίνει έλεγχοι στις  πισίνες των τουριστικών καταλυμάτων ύστερα από την εντολή που έδωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης; Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, έχει προχωρήσει σε συστάσεις στους υπεύθυνους των τουριστικών καταλυμάτων;

Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, από το πρώτο μάλιστα περιστατικό, έστειλε σχετική ενημέρωση και συστάσεις τήρησης του κανονισμού ασφαλείας στις πισίνες των ξενοδοχείων σε όλους τους φορείς-μέλη του.  Παράλληλα, εξ΄όσων γνωρίζουμε, κατόπιν εντολής του υπουργού τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη,  έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις Π.Υ.Τ., με ιδιαίτερη εντατικοποίηση σε περιοχές υψηλής ζήτησης, κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Πελοπόννησο, παρά την ανεπάρκεια στελέχωσης που παρατηρείται στις Π.Υ.Τ.,  γεγονός το οποίο καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Θεωρούμε ότι ως συνολική εικόνα δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, που να καθιστούν προβληματική τη λειτουργία και χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών από τους επισκέπτες ξενοδοχείων. Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια σε ένα προορισμό, που αποτελεί και τον βασικότερο παράγοντα αγοραστικής απόφασης των επισκεπτών, επιτυγχάνεται μέσω κοινής προσπάθειας και συντονισμένων δράσεων μεταξύ πολιτείας, επαγγελματιών και επισκεπτών.

ΠΗΓΗ: arcadiaportal.gr

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio