Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Wed, 17/07/2019 - 09:26

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέμπτη 18-07-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

1. Προέλεγχος Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) χρήσης 2017.
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Ελάτου, Μελιγούς, Περδικόβρυσης και Ωριάς», προϋπολογισμού μελέτης 22.000,00 €.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Πλατάνου», προϋπολογισμού μελέτης 16.700,00 €.
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στο Αρκαδικό Χωριό.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio