Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Tue, 14/01/2020 - 13:16

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει το Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπουρολιάς Παναγιώτης – Εντεταλμένος Δ.Σ.

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Ελάτου, Μελιγούς,
Περδικόβρυσης και Ωριάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Πλατάνου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4. Έγκριση του 2ου και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παραλίου Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση του 1ου και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6. Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη Χριστίνα – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.

7. Παραχώρηση οχημάτων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης/Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

8. Εκλογή αναπληρωματικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

10. Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

11. Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έτος 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

12. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

13. Παροχή υπηρεσιών των συγκροτημένων επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2020, για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

14. Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπουρολιάς Παναγιώτης – Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

Comments

Submitted by Δημότης on Wed, 15/01/2020 - 17:34 Permalink

Εις αναμονή της πρώτης ρουκέτας ερώτησης ως συνήθως απο το θέατρο του παραλόγου.Περί εντυπώσιασμού πάντα

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio