Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε συνεδρίαση

Wed, 28/11/2018 - 07:42

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει το Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα: 

1) Συζήτηση και γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2019. 

2) Συζήτηση και γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2019. 

Δείτε συνημμένα την πρόσκληση

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio