Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ στην Αρκαδία

Tue, 09/07/2019 - 18:53

Σύμφωνα με την αρίθμ.Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/5-7-2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  η ανανέωση αλλά και η έκδοση των Δελτίων Κυκλοφορίας Πολιτικών Αναπήρων (ΑΜΕΑ) για το έτος 2019 από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) αρχίζει από 15-07-2019 και λήγει στις 31-10-2019.
 

Ε.Π.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑΚΩΤΟΥ

Tags

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio