Τα μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Tue, 10/09/2019 - 09:30

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του δημάρχου Γιώργου Καμπύλη αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας», όπως παρακάτω :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Καμπύλης Γεώργιος του Δημητρίου, Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, ως Πρόεδρος
Γαρδικιώτης Γεώργιος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, μέλος.
Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, μέλος.
Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, μέλος.
Ρουμελιώτης Βασίλειος του Νικολάου, δημότης Βόρειας Κυνουρίας, μέλος
Σκαρπέλος Λάμπρος του Ηλία, Εκπρόσωπος του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Παραλίου Άστρους,μέλος.
Κωνσταντίνου Νικόλαος του Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραλίου Άστρους, μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Σαμαρτζής Γεώργιος του Ανδρέα, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.
Κολλαρετάκης Αριστείδης του Χαραλάμπους, δημότης Βόρειας Κυνουρίας.
Βούλγαρη Αικατερίνη του Αθανασίου, Εκπρόσωπος του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Παραλίου Άστρους.
Χάρβαλος Πέτρος του Γεωργίου, εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio