Συνεδριάζει την Τρίτη το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου

Fri, 12/10/2018 - 12:12

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Κολλαρετάκης Αριστείδης

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio