Συνεδριάζει με δέκα θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

Mon, 16/09/2019 - 17:22

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1.  

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

 1.  

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την ανασυγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Δολιανών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

 1.  

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

 1.  

Ανασυγκρότηση της επιτροπής επίλυσης διαφορών καθαριότητας, του άρθρου 33 παρ. Α’ της υπ’ αριθμό 185/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βεκιάρης Βασίλειος – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

 1.  

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 182/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης» Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη Χριστίνα – Πρόεδρος ΔΕΥΑ

 1.  

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 183/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

 1.  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 186/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

 1.  

Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δαλιάνης Ιωάννης – Εντεταλμένος Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

 

 

 

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio