Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Thu, 21/06/2018 - 19:07

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 140/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου - εποχιακού προσωπικού, ειδικότητας Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Καθορισμός αριθμού ναυαγοσωστών ανά λουτρική εγκατάσταση.

2. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017.

Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι αφενός πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης ναυαγοσωστών το συντομότερο δυνατόν, αφετέρου δε διότι πρέπει να υποβάλλουμε άμεσα, πρόταση για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio