Τρίτη συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Πελοποννήσου στην Τρίπολη (pics,vid)

Thu, 27/09/2018 - 10:34

Στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου η τρίτη Περιφερειακή συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Πελοποννήσου με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στα στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πληροφοριακό της Σύστημα και κυρίως για τη συγκριτική αξιολόγηση.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που αποτελείται από το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού, το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), το Υποσύστημα Γενικής Διαχείρισης και το Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης. Τα υποσυστήματα αυτά διασυνδέονται και εμφανίζονται ως ένα ολοκληρωμένο, πλήρες πληροφοριακό σύστημα.

Τρίτη συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Στο σύστημα της Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού συμμετέχουν 93 ΔΕΥΑ και η ΕΥΑΘ, ενώ στο σύστημα της Συγκριτικής Αξιολόγησης συμμετέχουν 24 ΔΕΥΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου που δεν έχουν θέσει σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα, προτείνοντας τους να εγκαταστήσουν το σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού έτσι ώστε να υπάρξει συμμέτοχη των ΔΕΥΑ στο 100%.

Τρίτη συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την καλή συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας αλλά και την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιπρόσθετα, της τυπικής σχέσης ελεγκτή – ελεγχόμενου, και επίσης υπάρχει έγκυρη και συνεχώς ενημερωμένη εικόνα προκειμένου οι Δ.Ε.Υ.Α. να έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στον εθνικό και ευρωπαϊκό διάλογο αλλά και να διεκδικούν χρηματοδοτικά εργαλεία.

Από το ArcadiaPortal.gr

Video

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio