Περιφέρεια Πελοποννήσου: Και επίσημα εντεταλμένος σύμβουλος ο Γιάννης Μπουντρούκας

Mon, 14/10/2019 - 13:54

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της Πελοποννησιακής Συμμαχίας Γιάννης Μπουντρούκας αναλαμβάνει εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ορισμός Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μπουντρούκα Ιωάννη του Παναγιώτη (ΑΔΤ:ΑΕ731106) ως Εντεταλμένο Σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας :

Η θητεία του άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και ισχύει για ένα έτος.
Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την οριζόμενη εκ της παρ.1 του άρθρου 181 του Ν.3852/2010 αντιμισθία.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio