Οι αντιπρόσωποι του ΔΣ στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Thu, 12/09/2019 - 09:46

Εκλογή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και εκλέγει ως αντιπροσώπους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας κ. Καμπύλη Γεώργιο του Δημητρίου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γαρδικιώτη Γεώργιο του Ιωάννη.

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τετώρου Βασιλείου.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio