Υπενθύμιση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης

Fri, 29/11/2019 - 13:22

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η προθεσμία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης λήγει την 31/12/2019 (άρθρα 110 & 111 του Ν. 4611/2019( ΦΕΚ 73 Α). 

H ευνοϊκή αυτή ρύθμιση μπορεί να καθοριστεί μέχρι και 100 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 20€ και με διαγράφη των προσαυξήσεων ως ακολούθως: 

Α. Εφάπαξ καταβολή οποιουδήποτε ύψους οφειλής, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων. 

Β. Από δύο(02) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% των προσαυξήσεων. 

Γ. Από είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70% των προσαυξήσεων. 

Δ. Από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δυο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% των προσαυξήσεων. 

Ε. Από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% των προσαυξήσεων. 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ
29-11-2019
ΔΕΥΑΒΚ

Tags

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio