Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα Επιδοτούμενα Σεμινάρια ΛΑΕΚ από το ΚΕΚ "Ανάπτυξη κ Εξέλικη" κ το Σωματείο Επαγγελματιών "Ο Καρυτσιώτης"

Tue, 11/06/2019 - 18:51

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: 78ΡΖ4691Ω2-Σ9Φ του ΟΑΕΔ απόφαση 3640/85/23.10.2018. Η υποβολή των προγραμμάτων είναι από 6/5 έως και 21/6.

 • Διάρκεια 40 ώρες
 • 4 ώρες κατάρτιση για 10 ημέρες
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας στις πιστοποιημένες Αίθουσες μας
 • Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 200 € ως εκπαιδευτικό επίδομα

  Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

 • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις μέλη απασχολούν 1-49 άτομα και δεν καλύπτονται από φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ και
 • Οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους
 • Δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους

  Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους
 • απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους
 • το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

  Η θεματολογία, η δομή και ο προγραμματισμός των σεμιναρίων καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Ενδεικτικά:

 • Λογιστικά
 • Φορολογικά
 • Εργασιακά
 • Πωλήσεις (Εξυπηρέτηση Πελατών & Παράπονα Πελατών)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing – Social Media
 • Management – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Self development
 • Εξειδικευμένα θέματα

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  1. Αίτηση Εργαζομένου

  2. Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης

  3. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου για την επιχείρηση που εργαζονται

  4. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου για το GDPR

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή αποδεικτικού εγγράφου ΑΦΜ (9 ψηφία)
  3. φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον καταρτιζόμενο
  4. φωτοτυπία αποδεικτικού εκπαιδευτικού επιπέδου
  5. φωτοτυπία αποδεικτικού εγγράφου ΑΜΚΑ (11 ψηφία)
  6. φωτοτυπία αποδεικτικού εγγράφου Aρ. Μητρώου ΙΚΑ

  Επιπλέον διακιολογητικά για εργαζόμενους χωρίς σταθερό εργοδότη

  7. αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 έως 300 ημερομίσθια το έτος 2017, εκ των οποίων έως 125 (μέγιστο) στον ίδιο εργοδότη και
  8. ΥΔ ότι δεν έχω απασχόληση κατά το χρόνο της αίτησης μου.

anaptixi-exelixi.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας και Πληροφοριών : 2755024094

                                                                       6979380518 Ηλίας Ιατρίδης

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio