Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου

Mon, 18/02/2019 - 11:39

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Tετάρτη 20-2-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

1. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση μηκοτομής και ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Αγ. Πέτρου», προϋπολογισμού μελέτης 4.300,00 €.
2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου: «Οδοστρωσία αγροτικών δρόμων, ανακατασκευές και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης» έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου σε τραπεζικό ίδρυμα για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ).
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον ορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ. Κ. Παρ. Άστρους. (αφορά δύο θέσεις: α) για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και β) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων κ.λ.π.).
5. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
6. Έγκριση εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής διοδίων.
7. Παροχή – σύσταση πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και στους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
8. Περί συντάξεως εκθέσεως εκτελέσεως του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Δ΄ τριμήνου 2018).
9. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2019.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio