Πρόσληψη καθαρίστριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Άστρους

Fri, 15/11/2019 - 11:25

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 23/2019 απόφασή της πρόκειται να προσλάβει έναν (01) καθαριστή/καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του 2ου Νηπιαγωγείου Άστρους.

Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου και με διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/06/2020. 

Έργο του προσλαμβανόμενου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και του προαυλίου του 2ου Νηπιαγωγείου Άστρους. 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 15-11-2019 έως και την 20-11-2019, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου, Ταχ. Διεύθυνση: Άστρος Αρκαδίας-Τηλέφωνο 2755360131, αρμόδια υπάλληλος κ. Πουλημένου Ανθούλα. 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio