Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

Tue, 29/01/2019 - 09:39

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 29-1-2019  και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

1. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση μηκοτομής και ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Αγ. Πέτρου», προϋπολογισμού μελέτης 4.300,00 €.
2. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Βερβένων», προϋπολογισμού μελέτης 30.800,00 €.
3. Καθορισμός των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προ- διαγραφών για την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και των Νομικών του Προσώπων.
4. Διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών τροφίμων.
5. Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
6. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου.
7. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2019.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio