Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Mon, 04/03/2019 - 11:03

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Tρίτη 5-3-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

1. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση παλαιού κοινοτικού καταστήματος Καστάνιτσας», προϋπολογισμού μελέτης 20.319,00 €.
2. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παρ. Άστρους», προϋπολογισμού μελέτης 63.450,00 €.
3. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα», προϋπολογισμού μελέτης 42.400,00 €.
4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων» έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διαπραγμάτευσης.
5. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας (καντίνες).
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την μίσθωση οικοπέδων στην Τ.Κ. Παρ. Άστρους.
7. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου.
8. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011), συνολικού προϋπολογισμού 802.437,98 €.
9. Ορισμός Δικηγόρου για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών.
10. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio