Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Tue, 17/09/2019 - 11:00

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 20-09-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή τελών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δή- μου.
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας υπηρεσίας διαχείρισης (κομποστοποίησης – διαλογής) αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 70.000,00 €.
4. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου.
5. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio