ΕΕΤΑΑ - Παιδικοί σταθμοί: Τα προσωρινά αποτελέσματα

Fri, 12/07/2019 - 19:42

Aναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ «eetaa.gr» τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεωνγια τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2019 – 2020.

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020 - Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 13/7/2019 έως 17/7/2019 και μέχρι τις 24:00

Μετά την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών ενστάσεων, θα καταρτιστούνοι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στις 21/7/2019.

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020 - Πίνακας εκπρόθεσμων αιτήσεων

Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020 - Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio