Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Wed, 16/10/2019 - 11:10

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα – Κορακοβουνίου - Κουτρούφων και Πραστού»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

2. Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις τοιχία αντιστήριξης Δ.Κ. Άστρους»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παρ. Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

5. Έγκριση 1ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Οδοστρωσία αγροτικών δρόμων, ανακατασκευές και αποκατάσταση τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης» αναδόχου Ευάγγελου Γυφτοδήμου- ΕΔΕ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

6. Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την παραχώρηση χρήσης του 28692 Ι.Χ. ισοπεδωτή γαιών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

7. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού για την πληρωμή δαπανών του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστικλής- Πρόεδρος Δ.Σ.

8. Προώθηση διαδικασίας για εκμίσθωση καστανοτεμαχίων Κοινότητας Καστάνιτσας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος- Δήμαρχος.

9. Τροποποίηση συστατικής πράξης των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

10. Ορισμός Μελών για την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

11. Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων στην Κοινότητα Ωριάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

12. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος.

13. Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ -ΙΚΑ μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2019 των απασχολουμένων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος.

14. Εκκίνηση διαδικασίας μίσθωσης κτιρίων, για τη στέγαση του ΚΕΠ και του Αρχείου των Υπηρεσιών(Πολεοδομίας) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

15. Εκλογή μελών για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής- Πρόεδρος Δ.Σ.

16. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χριστίνα -Αναγνωστάκου Χατζηγιάννη – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. ΒΚ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio