Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Άστρους

Thu, 21/11/2019 - 18:37

Παρακαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας  Άστρους, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο κίνησης, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στις 25 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και 19:00 σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση της μελέτης του έργου « Τσιμεντοστρώσεις τοιχία αντιστήριξης Δ.Κ. Αστρους»
  2. Περί μεταφοράς, μετατόπισης, διατήρησης στην υπάρχουσα θέση ή κατάργησης κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Άστρους.
  3. Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Άστρους – κατάργηση της 27 θέσης.
  4. Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Άστρους – κατάργηση της 8Ε θέσης.
  5. Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Άστρους – Δημιουργία νέας θέσης.

                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συμβουλίου της Κοινότητας Άστρους

 Κωνσταντίνος Χρ. Μπάρλας

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio