Πρόσληψη λογιστή από τη Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Χ. Κορδογιάννη

Wed, 20/03/2019 - 19:16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ

Έχοντας υπόψη την αριθμό 4/2019 απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ, 

Ανακοινώνει 

Την πρόθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου (ΛΟΓΙΣΤΗ) Α΄ Τάξης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών που αφορούν το κληροδότημα Χρήστου Κορδογιάννη. 

Η υπηρεσία αυτή θα ανατεθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος της διετίας. 

Η αμοιβή του λογιστή θα ανέρχεται το ανώτερο στο ποσό των 2.000,00 € ανά έτος και θα καλύπτεται από πόρους του κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη. 

Εκτός από το οικονομικό κριτήριο θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο κριτήριο της ε-ντοπιότητας καθώς και σε ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα νομικά πρόσωπα (κληροδοτήματα). 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προ-σφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 27-03-2019. 

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

anakoinosi_gia_proslipsi_logisti.pdf  

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio