Ορισμός Ληξιάρχου του Δήμου

Sun, 10/11/2019 - 11:50

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας αποφασίζει και αναθέτει στον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Ηλιόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου, του Κλάδου ΔΕ1, τα καθήκοντα του Ληξιάρχου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την τρέχουσα Δημοτική περίοδο, δηλαδή μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τον οριζόμενο – όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται – τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.344/1976, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Καμπύλης Γεώργιος

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio