Κλείνουν σχολεία σε Άστρος και Μελιγού

Fri, 31/08/2018 - 20:27

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας Φώτης Γκέσουρας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2018-2019 Σχολικών Μονάδων (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων).

Η απόφαση λήφθηκε έχοντας υπόψη τους Πίνακες Εγγραφέντων νηπίων α΄ ηλικίας και νηπίων β΄ ηλικίας (προνηπίων) στα Νηπιαγωγεία καθώς και των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης μας σχολικού έτους 2018-2019, την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγραμματισμού λειτουργίας σχολικού έτους 2018-2019 των Σχολικών Μονάδων (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

Μία αναμενόμενη απόφαση για δύο σχολεία της Βόρειας Κυνουρίας 

Τα σχολεία αυτά είναι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

1.

 

2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

Μηδενικός αριθμός εγγραφέντων μαθητών

Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (Α’ 17)

 

2.

 

1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Λεωνιδίου

Μηδενικός αριθμός εγγραφέντων νηπίων

Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (Α’ 17)

 

3.

 

1/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άστρους

Μηδενικός αριθμός εγγραφέντων μαθητών

Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (Α’ 17)

 

4.

 

3/θ Δημοτικό Σχολείο Ριζών

Αριθμός εγγραφέντων μαθητών

κάτω του ελαχίστου

(πέντε μαθητές)

Παράγραφοι 4-10 του άρθρου 4

του Ν.1566/1985 (Α΄ 167)

 

5.

 

3/θ Δημοτικό Σχολείο Μελιγούς

Μηδενικός αριθμός εγγραφέντων μαθητών

Παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν.1566/85 (Α΄ 167)

 

6.

 

1/θ Δημοτικό Σχολείο Ράφτη Γορτυνίας

Μηδενικός αριθμός εγγραφέντων μαθητών

Παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν.1566/85 (Α΄ 167)

 

7.

 

1/θ Νηπιαγωγείο Βαλτεσινίκου Γορτυνίας

Αριθμός εγγραφέντων νηπίων

κάτω του ελαχίστου

(ένα νήπιο β΄ ηλικίας-προνήπιο)

Παράγραφοι 1α & 1β του άρθρου 35 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)

 

8.

 

1/θ Νηπιαγωγείο Λουτρών Ηραίας

Αριθμός εγγραφέντων νηπίων

κάτω του ελαχίστου

(ένα νήπιο β΄ ηλικίας-προνήπιο)

Παράγραφοι 1α & 1β του άρθρου 35 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)

 

9.

 

1/θ Νηπιαγωγείο Ριζών

Αριθμός εγγραφέντων νηπίων

κάτω του ελαχίστου

(ένα νήπιο β΄ ηλικίας-προνήπιο)

Παράγραφοι 1α & 1β του άρθρου 35 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio