Διακήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση της ΔΗΚΕΔΗΒΚ

Thu, 14/03/2019 - 18:54

Με τη συνημμένη διακήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης.

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio