Τι αφήνει ο Μαντάς στα χέρια του Καμπύλη

Fri, 09/08/2019 - 12:30

Όπως σας είχα ενημερώσει στην συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο, θεωρώ επιβεβλημένο να σας παρέχω ενημέρωση για:

Τρέχοντα ζητήματα κεντρικών πολιτικών επιλογών της δικής μας δημοτικής αρχής, που απαιτούν ενέργειες σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και που εκτιμώ ότι η καθυστερημένη αντιμετώπιση τους από την όποια άλλη  σκοπιά της νέας δημοτικής αρχής θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου από την 1/9/2019.
Ζητήματα εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε στάδιο διεκδίκησης  χρηματοδότησης ή αρχικής οργάνωσης  και δεν έχουν αποκτήσει τον διοικητικό χαρακτήρα ώστε να ενημερωθείτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Α.         Τρέχοντα ζητήματα κεντρικών πολιτικών επιλογών της δημοτικής μας αρχής, που δημιουργούν  αυστηρά χρονοδιαγράμματα και που εκτιμώ ότι η αντιμετώπιση τους από την όποια άλλη  σκοπιά της νέας δημοτικής αρχής θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου από την 1/9/2019, άρα πιστεύω ότι θα αποτελελούν από την πλευρά σας, αντικείμενο μελέτης αυτό το διάστημα.

Η περίοδος μέχρι την 1/9/2019 είναι μεταβατική και η άσκηση της δημοτικής αρχής από την πλευρά μας, περιορίζεται εκ του νόμου στη διαχείριση τρεχόντων εκτάκτων ζητημάτων και στην προετοιμασία της παράδοσης στη νέα δημοτική αρχή.

 Έχω ξεκαθαρίσει ότι για τα θέματα στα οποία έχει εκφραστεί ξεκάθαρα η αντίθεση της αντιπολίτευσης στα συλλογικά όργανα, και πέραν των υποχρεωτικών, δεν θα υπάρχει συνέχιση αυτό το διάστημα  στην υλοποίηση τους, αλλά θα παραδοθούν στη νέα δημοτική αρχή στο στάδιο που βρίσκονταν την παραμονή των εκλογών. Εκτιμώ ότι αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο του σεβασμού στη Λαϊκή ετυμηγορία όπως εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές.  Κάποια όμως από αυτά τα θέματα πρέπει να αναφερθούν σε αυτή την επιστολή μου, αφού θα αποτελέσουν ζητήματα στα οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε άμεσα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κλεισθένη, αλλά και πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, η Οικονομική επιτροπή του Δήμου οφείλει να συντάξει το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, άμεσα. Το σχέδιο προϋπολογισμού δεν θα περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου αυτό να αποτελέσει απόφαση της νέας δημοτικής αρχής, προ της ψήφισης του προϋπολογισμού από το νέο Δ.Σ.

 

Εντός του φθινοπώρου του 2019, λήγει η σύμβαση για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων.  Η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου βρίσκεται στο ίδιο σχεδόν στάδιο με αυτό που εμείς την παραλάβαμε στις αρχές του 2015 και δεν είναι άμεσα ορατή, ούτε κατά την άποψη μου εφικτή,  η εξασφάλιση άμεσης προσωρινής έστω λύσης εντός του φθινοπώρου του 2019.  Άρα θα απαιτηθεί ενέργεια από την πλευρά σας που δεν θα δημιουργεί συνθήκες επαναλειτουργίας  του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ ή της δημιουργίας νέου. Αυτή η αρνητική εξέλιξη, εκτός από τις άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα επιφέρει και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εργολαβία της αποκομιδής των απορριμμάτων και  στην οργάνωση της ανακύκλωσης των προδιαλεγμένων υλικών στα σημεία που ήδη εκτελείται.  Ιδιαιτέρως κρίσιμο θέμα γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι κατά την άποψη μου,  η πιστή τήρηση του μητρώου αποβλήτων. Το υποχρεωτικό μητρώο, που στο Δήμο μας τηρείται, σε αντίθεση με πολλούς δήμους της περιφέρειας μας, είναι η απόδειξη του πόσα απορρίμματα, ποια απορρίμματα και πώς, διαχειριζόμαστε ανά μήνα/ έτος,  και συνδέεται με τα παραστατικά των διαχειριστών. Είναι απαραίτητο να συνεχίσει να τηρείται γιατί είναι ο μόνος τρόπος να  αποφύγουμε την επιβολή προστίμων από την Ε.Ε.
Η αγορά των οικοπέδων για την επέκταση του Δημαρχείου με όλες τις γνωστές αντιθέσεις των συνδυασμών μας πλέον δεν προχωρά, και δεν τίθεται πλέον θέμα υποβολής φακέλου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος». Επιστρέφουμε ως Δήμος λοιπόν στο υφιστάμενο σενάριο στέγασης σε μισθωμένα ιδιωτικά κτίρια. Η στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών επανέρχεται ως μείζων θέμα και πρέπει να γνωρίσετε ότι η υποχρεωτική εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ είναι απαραίτητο στοιχείο για τις νέες ενοικιάσεις κτηρίων γραφείων. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα υφιστάμενα συμφωνητικά μίσθωσης των γραφείων του Δήμου μας και τη λήξη τους, από την Οικονομική υπηρεσία.
Η χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ για την επούλωση των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές του 2018 (340.000€), έχει κατανεμηθεί σε τρείς εργολαβίες. Οι εργολαβίες της αποκατάστασης φθορών σε δημοτικούς δρόμους βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι εργολαβίες δεν μπορεί να διακοπούν με αιτιολογία την έντονη κίνηση στους δημοτικούς δρόμους, επειδή υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της χρηματοδότησης λόγω καθυστέρησης.

Επίσης, για τη δεύτερη χρηματοδότηση (1.000.000€) που εξασφαλίσαμε την άνοιξη του τρέχοντος έτους, έχει υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνσητου ΥΠΟΜΕΔΙ η κατανομή του ποσού και αναμένουμε την έγκριση της προκειμένου να προχωρήσει η εξέλιξη των έργων.Λόγω και της αλλαγής της πολιτικής αρχής του υπουργείου, εκτιμώ ότι η έγκριση θαυπερβεί χρονικά την 1/9.

Οι χρηματοροές του έργου της μεταστέγασης της Λαϊκής αγοράς Αστρους, επιτέλους αποκαταστάθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,  αφού πρόσφατα εισέρευσε το ποσό των 270.000,00€ από πόρους του ΠΔΕ που δεν μας απέδιδε η Περιφέρεια για τρία χρόνια και καλύπτονταν από ιδίους πόρους του Δήμου μας.
Οι προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση έργων που αποτελούσαν αρμοδιότητας του Δήμου, θα αποτελέσουν θέμα στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο, ώστε να είστε ενήμεροι για το στάδιο υλοποίησης και τα προβλήματα που παρουσιάζουν.
Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης Β1 από τη διεύθυνση ΠΕΧΩ της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ο επιβλέπων της μελέτης κ. Γ. Παπούλιας θα παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν την έγκριση του τρέχοντος σταδίου. Σε κάθε περίπτωση, ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός υλοποιείται σε πολεοδομικό επίπεδο με τις πολεοδομικές μελέτες και τις πράξεις εφαρμογής. Το ΥΠΕΚΑ είτε μέσω οριζόντιας χρηματοδότησης είτε μέσω πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου μπορεί να αναλάβει  την εξασφάλιση χρηματοδότησης των μελετών για τους οικισμούς ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  και ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ που προκρίνονται στο κείμενο του ΓΠΣ. 

 

Η προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε, δεν θα υπογραφεί από την παρούσα δημοτική αρχή. Οι λόγοι είναι δύο. 

Η άρνηση της αποκεντρωμένης Διοίκησης να προβεί στη έγκριση νομιμότητας της απόφασης του Δ.Σ, που έχει προσβληθεί ήδη στην επιτροπή του άρθρου 152, αφού στηρίζεται σε προφανώς εσφαλμένα δεδομένα και πιστεύω ότι τελικά θα αρθεί.
Η αρχή που περιέγραψα παραπάνω,  ότι για τα θέματα στα οποία έχει εκφραστεί ξεκάθαρα η αντίθεση της αντιπολίτευσης στα συλλογικά όργανα, δεν θα υπάρχει συνέχιση αυτό το διάστημα  στην υλοποίηση τους, αλλά θα παραδοθούν στη νέα δημοτική αρχή στο στάδιο που βρίσκονταν την παραμονή των εκλογών.

Θα κληθείτε λοιπόν άμεσα, όπως είχα αναφέρει και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό της 48/2019 απόφασης Δ.Σ.)να αντιμετωπίσετε την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμουσε αριθμό και ειδικότητες αναφορικά με την υλοποίηση έργων που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στο τμήμα Β της παρούσας επιστολής, στις παραγράφους (1,2,3,5)

 

Β.         Ζητήματα εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε στάδιο διεκδίκησης  χρηματοδότησης ή αρχικής οργάνωσης  και δεν έχουν αποκτήσει τον διοικητικό χαρακτήρα ώστε να ενημερωθείτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Είναι γνωστό ότι στο δήμο μας λόγω κυρίως της υποστελέχωσης σε μονάδες και ειδικότητες Μηχανικών, η υπηρεσιακή μονάδα του γραφείου Προγραμματισμού λειτούργησε τα εννέα τελευταία χρόνια υπό την προσωπική μου διεύθυνση είτε ως αντιδήμαρχος είτε ως δήμαρχος, σε συνεργασία με διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου.   Γιαυτό το λόγο εκτιμώ ότι πρέπει να ενημερώσω για τα έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται σε στάδιο διεκδίκησης  χρηματοδότησης ή αρχικής οργάνωσης  και δεν έχουν αποκτήσει τον διοικητικό χαρακτήρα ώστε να ενημερωθείτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Παραλείπω όλα τα συνεχιζόμενα έργα η δραστηριότητες έχουν πάρει τον «υπηρεσιακό» τους δρόμο.

Σημειώνω ότι δεδομένων των συνθηκών στελέχωσης του Δήμου και  του θεσμικού πλαισίου, πολιτική της δημοτικής μας αρχής ήταν η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης με την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε, για την ωρίμανση έργων ώστε να χρηματοδοτηθούν από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεδομένης της αντίθεσης σας με τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως έχει εκφραστεί στα Δημοτικά Συμβούλια, θα πρέπει άμεσα να εξασφαλίσετε άλλο τρόπο ή άλλο συνεργάτη για να αποφύγουμε την απώλεια οικονομικών πόρων.  

Έργο : "Αποκατάσταση Δημοτικού  Σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών  και πολιτιστικών δραστηριοτήτων".

Η πρόσκληση και η απόφαση ένταξης αφορούσε ωριμότητα σε επίπεδο προμελέτης. Οι προμελέτες συντάχθηκαν από την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε, και υποβλήθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ, με το θετικό αποτέλεσμα της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου.Το πρώτο υποέργο που πρέπει να δημοπρατηθεί είναι οι οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής.Την τεχνική υπηρεσία συνδράμει η ΜΟΔ Α.Ε. με την παροχή συγκεκριμένου στελέχους της για την υποστήριξη υλοποίησης της ωρίμανσης του έργου. Είναι απαραίτητο να προχωρήσει η εξέλιξη του πρώτου υποέργου, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απένταξης λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.

 

Έργο : " «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΑΣΤΡΟΥΣ»  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».".

Η πρόσκληση και η απόφαση ένταξης αφορούσε ωριμότητα σε επίπεδο προμελέτης. Οι προμελέτες συντάχθηκαν από εξωτερικό συνεργάτη και υποβλήθηκαν στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το θετικό αποτέλεσμα της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου.Το πρώτο υποέργο που πρέπει να δημοπρατηθεί είναι οι οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής.Είναι απαραίτητο να προχωρήσει η εξέλιξη του πρώτου υποέργου, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απένταξης λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.Σημειώνω ότι το υποέργο 2 («Παροχή  υπηρεσιών  Ενεργειακού  Συμβούλου  –  Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους»), δεν αφορά την προώθηση των μελετών σε επίπεδο οριστικής, αλλά τις υποχρεωτικές υπηρεσίες πιστοποίησης κατά τη διάρκεια του έργου.

 

Έργο : "Ανάπλαση παραλιακής Οδού Σωκράτη Καλλίτση στο Παράλιο Αστρος".

Η παραλιακή οδός Καλλίτση, πεζοδρομήθηκε μεαπόφαση του 2013. Με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ποσού του 1.500.000€ για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Παραλίου Αστρους.Για την υποβολή του αιτήματος, ο Δήμος είχε αναθέσει την προμελέτη αρχιτεκτονικών, Η/Μ στην αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα η οποία και παρέδωσε τις μελέτες με αποτέλεσμα την έγκριση της χρηματοδότησης.Για την υλοποίηση του έργου, αλλά και την απορρόφηση των πόρων της ετήσιας κατανομής του ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η εκπόνηση των οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής. Άμεση προτεραιότητα της δημοτικής αρχής από 1/9 εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι η εκπόνηση των μελετών και η σύναψη νομικής δέσμευσης για το έργο ώστε νε μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η χρηματοδότηση του υπουργείου.

Έργο : " Αποκατάσταση φθορών Λιμανιού Αγίου Ανδρέα και Λιμένα Παραλίου Αστρους από τα καιρικά φαινόμενα.»

Ύστερα από επικοινωνία και αλληλογραφία με το ΥΠΟΜΕΔΙ και του ΥΠ.ΕΝ, ορίστηκε το Υπουργείο Υποδομών ως φορέας υλοποίησης του έργου, που περιλαμβάνειτην πλήρη αποκατάσταση του Λιμένα του Αγίου Ανδρέα και την προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων στο Λιμάνι Παραλίου Αστρους, καθώς και επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων. Για το έργο, έχει ήδη εγγραφεί πίστωση από το ΠΔΕ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, έχει ανατεθεί μετά από διαγωνισμό η εκπόνηση των μελετών και η πρόσφατη πληροφόρηση μου από τη μελετητική εταιρεία είναι ότι η μελέτη θα κατατεθεί στο ΥΠΟΜΕΔΙ στις αρχές του Αυγούστου. Πρόκειται για έργο για το ποίο έχω εκφράσει επανειλημμένως την αδυναμία του Δήμου για την μελέτη, αδειοδότηση και ωρίμανση του, λόγω του ιδιαιτέρως περιπλεγμένου πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και από τις αυθαίρετες επεμβάσεις που ο Δήμος είχε εκτελέσει στο παρελθόν.

Έργα στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2»

Αυτό που έχει σημασία για την επιτυχή απορρόφηση των ήδη εγκεκριμένων πόρων του προγράμματος, είναι η ταχύτητα με την οποία θα συναφθούν οι νομικές δεσμεύσεις. Εκτιμώ ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση η δημοπράτηση των ενταγμένων έργων της ΔΕΥΑΒΚ. Ένα ζήτημα που προκύπτει, είναι η υποστήριξη της ελλιπούς υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΚ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης.Για τα υπόλοιπα έργα που αφορούν το Δήμο, (Γήπεδα Παραλίου Αστρους και Κορακοβουνίου, σχολικά κτήρια) οι νομικές δεσμεύσεις είτε έχουν ήδη συναφθεί, είτε θα έχουν συναφθεί έως την 1/9/2019.

Στην ιστοσελίδα https://filodimos.ypes.gr/ μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί για τα ενταγμένα έργα και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος στο Δήμο μας.

Εκκρεμεί η ένταξη για χρηματοδότηση του έργου «Αγροτική οδοποιία Ξηροπηγάδου»  προϋπολογισμού 1.200.000,00€ για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πληροφορίες για την εξέλιξη του φακέλου αλλά και για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων μπορείτε κα έχετε από την Τεχνική Υπηρεσία και από το Γραφείο Προμηθειών.

 

Έργα στα πλαίσια του προγράμματος CLLD (Leader)

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα (προϋπολογισμού 359.600€)

Οι οριστικές μελέτες του έργου, έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Στο φάκελο υπάρχουν και τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης. Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να θεωρηθούν από την Τ/Υ του Δήμου, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ολοκλήρωση Ανάπλασης πλατείας Β’ Εθνοσυνέλευσης στο Αστρος  (προϋπολογισμού 420.000€)

Οι οριστικές μελέτες του έργου, έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Στο φάκελο υπάρχουν και τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης. Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να θεωρηθούν από την Τ/Υ του Δήμου, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με την εφορία αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Πρόκειται για εργασίες, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για εργασίες, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο φάκελο και στο τεχνικό δελτίο υποβολής του έργου. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Υπάρχουν και άλλα ζητήματα εξέλιξης έργων και πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αναφερθούν στην επιστολή μου, έκρινα αναγκαίο να περιοριστώ στα πιο άμεσα και αυτά που απαιτούν ενέργειες μέσα στο πρώτο τρίμηνο της δημοτικής σας θητείας.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και καλή συνεργασία με όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για το καλό του Δήμου μας. 

Με την παρούσα επιστολή, η οποία θα δημοσιευτεί και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θεωρώ ότι συμβάλλω στην συνέχεια της εξέλιξης σημαντικών έργων και πρωτοβουλιών της περιόδου που άσκησα την δημοτική αρχή στο Δήμο μας. Δεν υπάρχουν κρυφά χαρτιά, δεν υπάρχουν τρικλοποδιές. Είναι σαφές και κατανοητό από όλους, ότι η εξέλιξη των έργων αυτών, είναι στην κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της νέας Δημοτικής Αρχής. Πέραν αυτού όμως, θεωρώ υποχρέωση μου να αποφύγω τα παραδείγματα και τα πολιτικά ήθη του παρελθόντος. Πρέπει να καινοτομούμε και να διορθώνουμε τα κακώς κείμενα που έχουν αποτελέσει αρνητικά παραδείγματα για τον τόπο μας.

Εμείς, ως δημοτική παράταξη θεωρούμε ότι πρωτοτυπήσαμε σε πολλά, για όσο διάστημα ασκήσαμε τη δημοτική αρχή. Θα προσπαθήσουμε να πρωτοτυπήσουμε και στη συνέχεια. Γνωρίζουμε πολύ καλά το νέο ρόλο μας, αν και δεν τον είχαμε ασκήσει ποτέ μέχρι σήμερα. Είναι για εμάς ξεκάθαρο ότι δεν διεκδικούμε ως παράταξη ή ως άτοματην πατρότητα κανενός έργου. Τα έργα δεν ανήκουν σε καμιά δημοτική αρχή, αλλά στο Λαό της Βόρειας Κυνουρίας, δηλαδή σε όλους μας.

Η στείρα άρνηση, η αναζήτηση θεμάτων για ευκαιριακή επικοινωνιακή χρήση, οι στενές παραταξιακές λογικές και η αντίθεση για την αντίθεση, δεν θα υπάρχουν από εμάς στα δημοτικά συμβούλια. Θα υπάρχει ο έλεγχος, η κριτική, η αντιπρόταση στη βάση των προγραμματικών μας θέσεων, που συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τις εκλογές, αφού έτυχαν της στήριξης και της αποδοχής του 43% των συνδημοτών μας.

Η πρωτοβουλία προφανώς ανήκει στη δημοτική αρχή. Να θεωρείτε δεδομένο ότι ο Δήμος μας την τετραετία 2019 – 2023 θα έχει καλύτερη αντιπολίτευση από αυτή που είχε την περίοδο 2011 – 2019.

 

Αστρος 8/8/2019

Παναγιώτης Κ. Μαντάς

Comments

Submitted by Anonymous on Fri, 09/08/2019 - 13:59 Permalink

πηγαινε μια παρασκευη στην λαικη να δεις την επιτυχια του εργου σου. η θα σκοτωθει κανενας πεζος η θα εχουμε για αλλη μια φορα συγκρουση οχηματων. δραματικη κατασταση.

Submitted by Tasis on Fri, 09/08/2019 - 14:40 Permalink

Το μόνο σίγουρο γνωστε άγνωστε Νίκο, είναι ότι δεν διάβασες καν τι λέει το άρθρο και η χολή σταματημό δεν έχει...

Αυτή είναι η απόδειξη της προσφοράς στον τόπο σου. Για μια ακόμα φορά δείχνεις πόσο διαφορετικός είσαι, και πόσο απέχεις από τις τρέχουσες τοπικές αντιλήψεις. Μαντά προχωρα. Είσαι για παραπάνω από το δήμο.

Submitted by Δημότης on Fri, 09/08/2019 - 16:44 Permalink

Η αλαζονεία και η έπαρση συμπυκνωμένη στην τελευταία παράγραφο. Σίγουρα δεν ήσουνα η καλύτερη δημοτική αρχή αγαπητέ Τάκη και πολύ πιθανόν δεν θα είσαι και η καλύτερη αντιπολίτευση. Οι δημότες έστειλαν εκεί που πρέπει.

Submitted by Πολιτης on Fri, 09/08/2019 - 17:29 Permalink

Μπα...εμφανίστηκε...από τις εκλογές και μετά είναι εξαφανισμένος από προσώπου γης και βγήκε να πει τι το αγόρι;ότι έκανε εργο;ότι μας άφησε κληρονομιά;τα ταμεία είναι μείον και τα έργα δεν φαίνονται πουθενά...ετοιμάσου για ελέγχους και για απολογιες

Submitted by Anonymous on Fri, 09/08/2019 - 18:05 Permalink

Μαντά, αυτοί θέλουνε να τους αφήσεις φράγκα. Μετρητά για να ** όπως έχουν ονειρευτεί... μπλέξαμε... πάλι δικαστήρια θα έχουμε σε λίγα χρόνια...

Submitted by Τάκης on Fri, 09/08/2019 - 19:26 Permalink

Όλο για μακέτες, μελέτες, Πάρνωνες και εκατομμύρια μας μιλάς και από έργα τίποτα. Γνωρίζεις πως άνοιξε το πάρκινγκ στο Παράλιο Άστρος? Όχι? Πλήρωσαν όλοι οι καταστηματάρχες της οδού Ζαφειροπούλου. Συγχαρητήρια λοιπόν για τα έργα που αφήσατε.

Submitted by Anonymous on Fri, 09/08/2019 - 21:32 Permalink

Καλο παιδί ο Γιώργος,διαθεση έχει,αλλά κακά τα ψέματα το βλέπω πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί σε όλα αυτά.Θα χρειαστεί στρατό από ειδικούς και μακάρι να τον βρει.

Submitted by Παραλιωτης on Sat, 10/08/2019 - 00:10 Permalink

Άσε ρε Τάκη το πάρκινγκ στο Παράλιο είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία που έφαγε ο λαός.το πάρκινγκ έκλεισε προεκλογικά καθώς οι ιδιοκτήτες ήταν με τον Καμπύλη και το έκλεισαν για να ζημιώσουν τον Μαντά στις εκλογες υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώθηκαν.Μετά τις εκλογές και αφού βγήκε δήμαρχος ο Καμπύλης άνοιξε σαν να μην έτρεχε τίποτα.Ολοι το γνώριζαν ότι άμα έβγαινε ο Καμπύλης το πάρκινγκ θα άνοιγε ξανά.Αλλά έπεσε κράξιμο γιατί αφού οι ιδιοκτήτες υποστήριζαν ότι δεν πληρώθηκαν απτον δήμο πως μετά τις εκλογές χωρίς να πληρωθείτε το αφήνετε ελεύθερο?Μετά το κράξιμο το έκλεισαν και είπαν ότι το πήρε ιδιότητης και ότι θα το ανοίξει και τώρα μαθαίνουμε ότι πλήρωσαν οι καταστηματάρχες.Και σε ένα μήνα θα κάνουν σύμβαση με την νέα δημοτική αρχή αφού οι ιδιοκτήτες και οι ημέτεροι αυτών βοήθησαν στην εκλογή του νέου δημάρχου.θα υπάρξει λοιπόν νέα σύμβαση για το συγκεκριμένο πάρκινγκ με την νέα δημοτική αρχή και με περισσότερα χρήματα αφού η βοήθεια πρέπει να ανταμοιβεται.Βαζω και στοίχημα γι'αυτό.Αυτη είναι η αλήθεια για το πάρκινγκ.Με μια λέξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ και μάλιστα προερχόμενος από το Άγιο Πνεύμα .

Submitted by Anonymous on Sat, 10/08/2019 - 01:31 Permalink

21:32..Έχει ειδικούς με το τσουβάλι. Εστιάτορες, καντινιερηδες, δικηγόρους και φορτηγατζιδες. Δεν χρειάζεται μηχανικούς, τι να τους κάνει... αμφιβάλλω αν ο ίδιος η κάποιος σύμβουλος από αυτούς που θα μας διοικήσουν, καταλαβαίνει μια παράγραφο από αυτά που τους λέει ο Μαντάς.

Submitted by ΣουΒου on Sat, 10/08/2019 - 10:10 Permalink

Δήμαρχε μπορείτε να βγάλεται μια ανακοίνωση γιατί δεν θα έχουμε πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι,ειδικά σε μια περίοδο τουρισμού και άνθισης για τον τόπο μας?Σας ευχαριστώ

Submitted by Anonymous on Sat, 10/08/2019 - 11:44 Permalink

21:32 Θέλεις να μας πεις τι επαγγέλλονται οι σύμβουλοι της απερχόμενης δημοτικής αρχής και τι δουλειά θα κάνουν τώρα που χάσανε την πίτα? Ο Καμπύλης έχει και μηχανικούς και χημικούς και δικηγόρους και γεωπόνους και γενικότερα ανθρώπους με πτυχία και γνώσεις που είναι μαθημενοι να εργάζονται. Άσε λοιπόν τις αμπελοφιλοσοφιες και δέξου την κρίση του κόσμου.

Submitted by Anonymous on Sat, 10/08/2019 - 16:22 Permalink

Μπορεί ο Καμπύλης να έχει όπως λες φορτηγατζηδες και καντινιεριδες αλλά σίγουρα δεν έχει ναυαγοσωστες ,νταβατζήδες αδελφια ,ξαδελφια ,κουμπαρους κλπ. αλλωστε για να μην ξεχνιωμαστε οι καντινιεριδες οι φορτηγατζηδες οι εστιάτορες και οι δικηγόροι τον έστειλαν στο σπίτι του . αυτόν και τους παρατρεχάμενους του . καλό καλοκαίρι με πολλά μπάνια σας εύχομαι

Submitted by Anonymous on Sun, 11/08/2019 - 12:27 Permalink

Ο απερχόμενος δήμαρχος, με μια πρωτότυπη ενέργεια που τον τιμά, δημοσίευσε αυτή την επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες. Δεν νομίζει ο νέος Δήμαρχος ότι είναι ώρα να μας πει τι προτίθεται να κάνει με όλα αυτά τα θέματα την επόμενη τετραετία; Μέχρι τώρα δεν έχει πει τίποτα. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτικό πολιτισμό πρέπει να το αποδεικνύουμε. Γιατί με τα ανώνυμα βρισίδια, δεν είδαμε τίποτα καλό έως τώρα.

Submitted by Anonymous on Mon, 12/08/2019 - 17:38 Permalink

Ο Μαντάς ήταν ένας στρατός συμβούλων και ειδικών από μόνος του.
Ειλικρινά πιστεύει κανείς ότι έστω κι ένας από τους καινούργιους καταλαβαίνει αυτά που γράφει ο Μαντάς?
Πόσο μάλλον να τα προχωρήσει...
Κρίμα για τον τόπο που είχε την πολυτέλεια να διώξει τον κορυφαίο σε ικανότητες στην Ελλάδα Δήμαρχο...

Submitted by Anonymous on Tue, 13/08/2019 - 14:02 Permalink

Anonymous 12/8/19-17.38

Aλήθεια ο ίδιος κατάλαβε τι γράφει ;;;
Οσο για το "κορυφαίο" , είπαμε και συμφωνήσαμε ....Μετά τις εκλογές να σταματήσουμε το τρολάρισμα ,γιατί στην τελική θα καταντήσει τρομπάρισμα !!!

Submitted by Anonymous on Tue, 13/08/2019 - 18:33 Permalink

Ωραία και αναλυτικά τα γράφεις.Αφού μέσα στο καλοκαίρι έχεις οίστρο πολυγραφότατε απερχόμενε δήμαρχε,δεν κάνεις το ίδιο με τα οικονομικά του Δήμου που μας ενδιαφέρει μιας και εμείς πληρώνουμε.Τη παρέλαβες,τη ξόδεψες,τη παραδίδεις.Έτσι στα γρήγορα για να έχουμε μια εικόνα .

Submitted by Anonymous on Wed, 14/08/2019 - 01:59 Permalink

Παλι συσκοτηση η πλατεια στο Παραλιο Αστρος.Μηπως επικειται κανενας βομβαρδισμος? Δεν ντρεπεστε κυριοι.Ειστε αξιολυπητοι.Ποτε επιτελους θα αλλαξετε τις καμμενες λαμπες σε πολλες κολονες που εχουν καει εδω και ενα μηνα?? Μηπως εκδικειστε το Παραλιο? Ειστε για κλαματα κυριοι υπευθυνοι του Δημου.ΟΥΣΤ...

Submitted by δημοτης on Wed, 14/08/2019 - 03:12 Permalink

Μαντά θα λέτε και θα κλαίτε.......................... Τα είχατε δεδομένα πολλά πράγματα ειδικά οι Παραλιώτες.Για να δούμε του χρόνου τι θα λέτε.....
Δε σας άρεσε το γεμάτο εκδηλώσεις και διαφημισμένο πολιτιστικό καλοκαίρι ,πρώτο στην Πελλοπόννησο΄.
Δε σας άρεσε που σας έφτιαξε το βιολογικό
.Ούτε τα εκατομμύρια για την ύδρευση.
Ούτε το 1,5 εκ για την Καλίτση που τώρα δε θα γίνει γιατί δε θέλουν οι καινούργιοι.
Ούτε το γήπεδο που σας κανόνισε σε χρόνο dt τη χρηματοδότηση όταν άλλοι σας κορόιδευαν χρόνια.
Δε σας άρεσε το λιμάνι ,ουτε οι συμβάσεις για την αξιοποίησή του που γέμισαν κόσμο το Παράλιο.
Δε σας άρεσε η πιο επιτυχημένη στην Ελλάδα λειτουργία αποκομιδής σκουπιδιών,η καθημερινη λειτουργια της ,η ανακύκλωση κτλ
Δε σας άρεσαν οι γαλάζιες σημαίες και η διαφήμιση του τόπου.
Αλλά σας πείραξαν το Πάρκινγκ (που έγινε προεκλογικο σαμποτάζ στο Δημαρχο) ,κανά δυο δρόμοι που λογω γραφειοκρατικών προβλημάτων δεν προχώρησαν,κάτι λάμπες που κάηκαν και δεν τις άλλαζε ο πρόεδρος............
Οι πρώτοι που θα κλάψτε θα είστε οι Παραλιώτες....

Submitted by Anonymous on Wed, 14/08/2019 - 12:50 Permalink

Ολα αυτά που γράφεις δημότη είτε είναι ημιτελή είτε είναι στα χαρτιά.Μάλλον κλαίμε από τα γέλια με αυτά που γράφεις ΖΩΩΝ.

Submitted by Anonymous on Wed, 14/08/2019 - 14:33 Permalink

03:12 Εσύ όπως φαίνεται κλαις ήδη από την επόμενη των εκλογών όπως και όλο το παρεάκι. ΠΟυ να δεις τι δύσκολα έρχονται τώρα χωρίς αξιώματα και μισθοδοσίες...

Submitted by Περίεργος on Wed, 14/08/2019 - 15:27 Permalink

Για το λιμάνι φταίει ο δήμαρχος,για τον βιολογικό φταίει ο δήμαρχος,για τους δρόμους φταίει ο δήμαρχος,για τα σκουπίδια φταίει ο δήμαρχος,για τα φώτα φταίει ο δήμαρχος,για την καθαριότητα φταίει ο δήμαρχος κτλ. Τελικά ο πρόεδρος του Παραλίου έχει κάποια ευθύνη ή είναι διακοσμητικός?Και στην τελική γιατί ψηφίζουνε για τοπικό πρόεδρο αφού δεν έχει καμία ευθύνη.Την ευθύνη για όλα την έχει ο δήμαρχος.Ακου κει δεν καίνε τα φώτα και φταίει ο δήμαρχος.δηλαδη οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του προέδρου ποιες ειναι? τοπικός πρόεδρος δεν είναι?αυτός δεν ευθύνεται για τίποτα?Καλα τους έχει δουλέψει ο Κωνσταντίνου τους ψαροκεφαλους .Για όλα φταίει ο δήμαρχος.Αυτο Γιώργο θα ισχύει και για σένα.προσεχε τις λυκοφιλίες γιατί άμα δεν τους φτιάξεις τα φώτα θα σε μαυρίσουν και σένα στις επόμενες εκλογές.

Submitted by Anonymous on Wed, 14/08/2019 - 18:37 Permalink

Πονέσατε πολύ με τον πρόεδρο του Παράλιου γιατί δεν σας βγήκε η κουτόπονηριά. Θα τον καμαρωνετε τώρα αλλά 4 χρόνια από την αποστρατεία σας. Περαστικά σας!

Submitted by Anonymous on Thu, 15/08/2019 - 03:13 Permalink

Από κάτι τέτοιους προέδρους όπως του Παραλίου έχασε ο Μαντάς.Οταν σε κυβερνάνε 5 χρόνια πρόεδροι σαν του Παραλίου,του Αστρους,του Αγ.Πέτρου,του Ξηροπηγάδου,δηλαδή ότι πιο οπισθοδρομικό και ακροδεξιό υπάρχει στον τόπο,μοιραία θα την πληρώσει και ο αρχηγός τους.Ο Καμπύλης ήταν κουτος που έψαξε και βρήκε νέα πρόσωπα?

Submitted by Anonymous on Thu, 15/08/2019 - 11:38 Permalink

Εσύ κάνε αυτοκριτική και μην κρίνεις τους προέδρους! Δημοκράτες όλοι , τρέχει από τα μπατζάκια σας η δημοκρατία.Ψάχνετε για άλλοθι, ούτε μικρά παιδιά έτσι! Όλο οι άλλοι μας φταίνε!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio