Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παραλίου Άστρους

Wed, 13/03/2019 - 12:23

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Παρ. Άστρους» προϋπολογισμού μελέτης (63.450,00) € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016). 

● Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ) στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.

Επίσης γίνονται δεκτές και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν. 3669/2008) ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Οικοδομικά.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, ελεύθερα και δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής (www.boriakinouria.gov.gr) πλην του σφραγισμένου εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο διατίθεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι τις 28/03/2019. Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, καθώς και αντίγραφα αυτών, με δαπάνες και φροντίδα τους, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27553 - 60144) αρμόδιος υπάλληλος Δημήτρης Λάμπρου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Παναγιώτης Κ. Μαντάς

Comments

Submitted by Anonymous on Wed, 13/03/2019 - 12:48 Permalink

Φάτε προεκλογική άσφαλτο στη θέση των χρημάτων και των υποσχέσεων για άνοιγμα των οδών του Σχεδίου Πόλεως. Αλλά το άνοιγμα των οδών έχει πολιτικό κόστος, δυσβάσταχτο ως φαίνεται για πολιτικούς νάνους, απλούς διαχειριστές μισθών και προνομίων εξουσίας για τους ίδιους και την αυλή τους. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα διοικηθεί ξανά ο τόπος από ανθρώπους με όραμα και ικανότητες... Μέχρι τότε φάτε προεκλογική άσφαλτο και φρέσκο σανό. 9 χρόνια δημοτική αρχή δεν έφτιαξε ούτε μισό πεζοδρόμιο, σε ένα Άστρος που σφύζει από οικογένειες και παιδιά. Καμία πρόβλεψη για διαβάσεις, για φωτισμό πεζοπορίας, για ασφάλεια παιδιών και ηλικιωμένων. Κι έχουν το θράσος να επικαλούνται την τουριστική ανάπτυξη!!! Είστε πολύ λίγοι, ζυγιστήκατε και βρεθήκατε πιο ελαφριοί κι από τις υποσχέσεις σας!! Κι ήρθατε να πουλήσετε και προεκλογικό σανό με μια μοκέτα και λίγο τσιμέντο που θέλατε να ρίξετε στο γήπεδο του Αχιλλέα. Αναρωτιέμαι αν θα βρεθούν τόσο χαμηλής νοημοσύνης ψηφοφόροι να τσιμπήσουν στο δόλωμα σας. Αν το κάνουν τους αξίζετε κι εύχομαι να συνεχίσετε μέχρι τελικής καταστροφής. Κάθε τόπος αξίζει τους αιρετούς που αρμόζουν στην νοημοσύνη και το επίπεδο των κατοίκων του.

Submitted by Anonymous on Wed, 13/03/2019 - 14:24 Permalink

Καλά τα γραφεις.. παχιά και ωραία... να τα μεταφράσω όμως?..... άστα να πάνε Γιώργο.. Και τους 50 ψήφους που θα περναμε στο Παράλιο, μας το πήρε ο Μαντάς με την άσφαλτο.....

Submitted by Anonymous on Wed, 13/03/2019 - 16:00 Permalink

Αφηστε τους κυριοι . Μην τους κραζετε για την ασφαλτο . 9 χρονια μας την εχουν ταξει. Αν δεν πεσει τωρα δεν μπορω να περιμενω αλλα 4 χρονια . Οταν με το καλο πεσει η ασφαλτος εγω θα βγω πρωτος να σας πω τι τραβηξα ολα αυτα τα χρονια παρακαλοντας δημαρχο και δημοτικους συμβουλους- νανους

Submitted by Anonymous on Wed, 13/03/2019 - 17:51 Permalink

Τωρα το έκανες καλύτερο.. Έτσι παιδιά.. βάλτε φαντασία, αλλάξτε πρόσωπα.. παίξτε μπάλλα στην ανωνυμία σας....

Submitted by Anonymous on Wed, 13/03/2019 - 20:48 Permalink

Tο έχουμε καταλάβει παιδιά.ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΓΕ Ο ΜΑΝΤΑΣ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΚΟΛΥΜΠΙ....

Submitted by ΠΟΝΤΙΚΙ on Thu, 14/03/2019 - 08:19 Permalink

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΛΙΑΝΑ.ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΡΙΝΩΝ. και πάει λέγοντας στην πράξη.............

Submitted by Dimitris on Tue, 02/04/2019 - 00:02 Permalink

Μόνο ψέματα όπως φτιάξανε και την πεζοδρομιση Σωκράτη Καλλίτση
Και τα πίσω στενά ντροπή σας είμαι από Αθήνα και αγαπάω αυτό το μέρος πιο πολύ από τον καθένα

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio