290.000 ευρώ για αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άστρους

Tue, 13/11/2018 - 18:52

Την χρηματοδότηση για εργασίες αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Άστρους με 290.000 ευρώ υπέγραψε ο Αν. Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

1. Αναθέτουμε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου την αρμοδιότητα έγκρισης του συνόλου των σταδίων μελετών και των τευχών δημοπράτησης του έργου: ¨ Εργασιών Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άστρους Αρκαδίας , με ανώτατο όριο προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (290.000,00 €), σύμφωνα με τα θεωρηθέντα από την Υπηρεσία μας τεχνικά στοιχεία που εκπονήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

2. Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

3. Η παρούσα τροποποιεί από πλευράς προϋπολογισμού την υπ΄αρ.πρωτ. A4α/Γ.Π.75288/01-11-2018 Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας.

4. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου του Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

5. Το έργο δεν θα δημοπρατηθεί πριν την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Comments

Πλάκα μας κάνουν.
Σας χρηματοδοτούμε με 290.000 ευρώπουλα, αλλά δεν θα κάνετε τίποτα πριν βρούμε τα ευρώπουλα !!!!!
Οι μελέτες βλέπετε δεν κοστίζουν τίποτα....
Κρατικές υπηρεσίες θα τις φτιάξουν .Και υπάρχει μόνο η έγκριση σκοπιμότητας...
Να φτιάξουμε λοιπόν όλοι σκοπιμότητες..Πάει ;;;

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio