Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση

Thu, 13/09/2018 - 10:52

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί της έγκρισης υποβολής της αίτησης στήριξης της πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση
Ανάπλασης Πλατείας Β’ Εθνοσυνέλευσης από Οικία Ευθυμίου έως Γυμνάσιο» στο
πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων #ημοσίου Χαρακτήρα
CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και
Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» της Ομάδας Τοπικής #ράσης (ΟΤ#) Αναπτυξιακής
Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ήμαρχος


2. Περί της έγκρισης υποβολής της αίτησης στήριξης της πρότασης με τίτλο «Αναβάθμιση
και επέκταση Estella festival» στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή
Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική
Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» της
Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΑ) Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος


3. Περί της έγκρισης υποβολής της αίτησης στήριξης της πρότασης με τίτλο «Μουσείο
Μαθητικής Ζωής Κορακοβουνίου» στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή
Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική
Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» της
Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΑ) Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος


4. Περί της έγκρισης υποβολής της αίτησης στήριξης της πρότασης με τίτλο «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου υποδοχής επισκεπτών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στη
θέση Ξηροπήγαδο» στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων
Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα
Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» της Ομάδας Τοπικής Δράσης
(ΟΤ#) Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος


5. Περί της έγκρισης υποβολής της αίτησης στήριξης της πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση
Πλατείας Αγίου Ανδρέα» στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων
Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα
Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» της Ομάδας Τοπικής Δράσης
(ΟΤΑ) Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος


6. Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμό 10/2017 μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού
δρόμου στη θέση ΤΣΙΟΡΟΒΟΣ της Τοπικής Κοινότητας Δολιανών» προϋπολογισμού
(505.000,00) €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι ο χρόνος που απομένει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, δεν επαρκεί για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio