Το Τεχνικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Tue, 12/12/2017 - 09:48

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων Ο.Τ.Α.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος & Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

3. Εξέταση αιτήματος για διακοπή μίσθωσης ακινήτου, στον οικισμό ορεινού Κορακοβουνίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

4. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

6. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

7. Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούμενων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 1/2017 Ο.Α.Ε.Δ.) και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio