Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Thu, 01/08/2019 - 11:49

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 07 Αυγούστου  2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν - 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

 

Έγκριση απολογισμού διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Κολλαρετάκης Αριστείδης

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio