Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Wed, 20/03/2019 - 09:30

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010.

1) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

2) Εξέταση αίτησης Διαμαντόπουλου Νικολάου, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματός του (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

3) Εξέταση αίτησης Χάρβαλου Παρθένας του Πέτρου, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματος ΜΟΥΡΑΓΙΟ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio