Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Mon, 19/11/2018 - 19:17

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

1) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.
2) Εξέταση αίτησης ΜΑΓΚΛΗ Μ. – ΜΑΓΚΛΗ Γ.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., για παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις
ανάγκες του καταστήματος ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.
3) Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τ.μ. παραχωρούμενου χώρου που βρίσκεται εντός της
εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, έτους 2019, στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.
4) Καθορισμός του τρόπου εξόφλησης του ανταλλάγματος, για την παραχώρηση χώρων
εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, έτους 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.
5) Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 1
του Ν. 2323/1995 (υπαίθριο στάσιμο εμπόριο), έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος .Σ.
6) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος .Σ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio