Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Thu, 08/11/2018 - 18:49

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει στις 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Θέματα:

1) Καθορισμός ανταλλάγματος ανά τ.μ. παραχωρούμενου χώρου που βρίσκεται εντός της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, έτους 2019, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

2) Καθορισμός του τρόπου εξόφλησης του ανταλλάγματος, για την παραχώρηση χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτους 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

3) Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 (υπαίθριο στάσιμο εμπόριο), έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

4) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio