Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Wed, 11/07/2018 - 12:36

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67, 68 και 69 του Ν - 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 

1) Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης, για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την επισκευή των pillars του λιμένα Παραλίου Άστρους. 

2) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

3) Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio