Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου

Sun, 17/03/2019 - 15:55

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Tρίτη 19-3-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Βερβένων», προϋπολογισμού μελέτης 30.800,00 €.
2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου: «Οδοστρωσία αγροτικών δρόμων, ανακατασκευές και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 €.
3. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου (υπόθεση «ΛΥΚΑΩΝ ΕΕ»).
4. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με αποκατάσταση λιθοδομής στο νεκροταφείο Τ.Κ. Πραστού.
5. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio