Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Fri, 19/07/2019 - 10:17

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν-3852/2010.

1. Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029805 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» - τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης και τεχνικού προγράμματος έτους 2019, αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

2. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης «Wifi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

3. Έγκριση του 2ου και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Άστρους και προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την ενεργοποίηση του κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Στρατηγάκη της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση παλαιού κοινοτικού καταστήματος Καστάνιτσας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος- Αντιδήμαρχος

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

8. Διαχείριση εξόφλησης δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4071/2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδότοπων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio