Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Thu, 12/09/2019 - 09:37

Ορισμός αιρετών μελών, για την συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και αποφάσισε ομόφωνα:

και ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όπως παρακάτω :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας.
Γκαύρος Δημήτριος του Χρήστου – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σαμαρτζής Γεώργιος του Ανδρέα – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας.
Βλάχος Χρήστος του Παναγιώτη – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio