Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μελών του “Συλλόγου των Απανταχού Φίλων του Παραλίου Άστρους - Κυνουρίας”

Sat, 20/10/2018 - 22:48

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  “Συλλόγου  των Απανταχού Φίλων του Παραλίου Άστρους – Κυνουρίας” σε εφαρμογή των άρθρων 11, 12 και 13 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 4-9-2018,  καλεί  τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματο-ποιηθεί την 3 Νοεμβρίου 2018, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Παραλίου Άστρους, με ώρα έναρξης την 11η π.μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης  είναι τα παρακάτω:

Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός ετών 2017 και 2018

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Συζήτηση έγκριση πεπραγμένων  Διοικητικού Συμβουλίου

Συζήτηση θεμάτων και προγραμματισμός δράσεων 2019.

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/5 και 1 των ταμειακά εντάξει μελών της. Ταμειακά εντάξει θα είναι τα μέλη που θα έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τη συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή έχει καθοριστεί στα 10,00€.

Στην περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18-11-2018, στην ίδια αίθουσα (αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Παραλίου Άστρους), την ίδια ώρα (11:00 π.μ.), με τα ίδια θέματα, οπότε θα έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Παρακαλούμε  τα μέλη μας -όσα επιθυμούν- να καταθέσουν την υποψη-φιότητά τους είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εξελεγκτική Επιτρο-πή στη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου μας (τηλ. 6981305068) έως και την 26η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. ε του καταστατικού.

Για το Δ.Σ.

Η  Πρόεδρος

Μαγκλή Γεωργία-Ελένη

Η Γενική Γραμματέας

Κρεμμύδα-Σκαρμούτσου Μαρία

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio