Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε έκτακτη συνεδρίαση

Tue, 08/01/2019 - 17:24

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Άνοιγμα οικονομικών προσφορών, έγκριση αποτελεσμάτων και δέσμευση πίστωσης ποσού για λογιστική εξυπηρέτηση στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., έτους 2019.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio